Herpes virus

Het herpes-virus is een virale aandoening bij landschildpadden. Dit virus is sinds de jaren 80 bekend en is in de jaren 90 bij veel liefhebbers uitgebroken met sterfte van complete kweekgroepen tot gevolg. Alle dieren die met dit virus in aanmerking zijn geweest blijven drager en zullen in stressvolle situaties opnieuw ziek worden.

ChHV 4

Er bestaan 6 virus stammen echter de ChHV4 is bij landschildpadden het meest voorkomend. Naar alle waarschijnlijkheid zijn alle landschildpadsoorten gevoelig voor ChHV-4 maar er is verschil in gevoeligheid tussen de verschillende soorten.

Resistente dragers

Soorten zoals T. pardalis, T. graeca en T. horsfieldii zijn bekende dragers van het Herpes virus. Schildpadden kopen bij liefhebbers die T. pardalis, T. graeca en T. horsfieldii  houden wordt daarom ook ten strengste afgeraden.

Ziektebeeld

Het ziektebeeld varieert van schildpad tot schildpad. Veel dieren sterven zonder dat zei symptomen vertonen.

De dieren zijn vaak minder actief en kruipen weg in een hoekje, dit groeit uit naar verkoudheidssymptomen. Deze symptomen verergeren vaak en monden uit in witte aanslag in de mond. Dit begint vaak met punten maar groeit uit tot een witte koek die de ademhaling en voeden vermoeilijkt en uiteindelijk kan leiden tot verstikking.

Diagnose

Van besmette dieren die verandering in de mond hebben kan een bloedmonster worden afgenomen die vervolgens kan worden getest.

Behandeling

Zieke schildpadden dienen direct in quarantaine te worden geplaats. Deze quarantaine plek heeft ideaal een temperatuur van tussen de 26 en de 30 graden en vochtigheid van ongeveer 75%.

Neem contact op met een dierenarts die verstand of een specialisatie van reptielen heeft. Meestal worden middelen gegeven die de virus verspreiding verminderen. Omdat de dieren zelf niet meer eten word vaak via een sonde vloeibaar voedsel toegediend.

Veel van de besmette dieren zullen ondanks behandeling toch sterven. De dieren die herstellen zullen drager van het virus blijven en in een stressvolle situatie kan het virus weer uitbreken.

Neem uw verantwoordelijkheid en verkoop geen dieren uit een besmette groep!!

Preventie

Overdracht vind plaats door besmette of dragende dieren en gebeurd via directe aanraking, voedsel of drinkwater. Bent u zelf met andere dieren in aanraking geweest was dan altijd goed de handen.

Koop geen dieren bij liefhebbers die T. pardalis, T. graeca en T. horsfieldii  houden omdat deze soorten bekende dragers zijn.

 

Translate »